سلام 

 

خبرها حاکی از آن است که اخیرا مردم محله داماهی بندرعباس با مراجعه به سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری هرمزگان از کشف بزرگ خود/ این عزیزان را مطلع کردند 

شنیده ها حاکی است این کشف بزرگ ودر نوع خود در دنیا بی نظیر در انتهای محله یاد شده کشف گردیده است...شاهدان عینی که کلیه مردم شریف هرمزگان میباشند میگویند با توجه به حضور تعداد کثیری از مسولین استان و کشور در محل متاسفانه هیچ گونه اقدامی صورت نپذیرفته...دیروزعصر بنده هم کنجکاو شدم ورفتم تا این اثر بی نظیر رو ببینم چه عظمتی!!! 

 

 

                          (ورزشگاه ۲۰۰۰۰نفری بندرعباس)!!!