آیا می دانستید نشان ماشین ها به چه معناست؟ 

 

مرسدس:ستاره سه پر مرسدس بنز تسلط بر زمین دریی و آسمان است. این نشان برای نخستین بار روی دایملر ۱۹۰۹ دیده شد. نشان کنونی که به  صورت ستاره ای درون یک حلقه است در تاریخ ۱۹۳۷ طراحی گشت. 

 

بی.ام.و: دایره بی.ام.و  نمایانگر ملخ در حال چرخش هواپیما است و رنگ آبی آن نشانه آسمان آبی می باشد. 

 

فراری: شبیه اسب بلند شده روی دو پا و نشانگر خلبان آس ایتالیایی در جنگ اول جهانی است. خلبان آس به کسی گفته می شود که حداقل ۵ فروند از هواپیمای دشمن را سرنگون کرده باشد.

 

m.avazpur@gmail.com