دیوار امدنت را دهان گشود به قصد لبخند.دیوار خانه ای که مرکز عالم است و کانون سکون زمین...سلام بر تو ای هم نام خداوند سلام بر اسم بی شباهتت که مظهرالعجایب است.خوش امدی ای دست کریم گره گشا ای نطق بلیغ توحید ای حنجره تفسیر بی وقفه وحی.سلام بر نام تو این الفبای مختصر که کلید رستگاری وسعادت است...میلاد با سعادت اولین کوکب اسمان امامت وولایت حضرت علی (ع) بر همگان مبارک باد.